Patversmei – Satversmi!

Biedrība „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”  aicina sabiedrību pievērst uzmanību problēmai, kas draud apstādināt dzīvnieku patversmes „Labās mājas” būvniecību. 

„Labās mājas” top par vairāku tūkstošu privātpersonu un uzņēmumu ziedojumiem. Taču sabiedrības kopdarbu draud apstādināt viena privātuzņēmēja biznesa intereses, kurš kārtējo reizi mēģina likt šķēršļus likumīgam būvniecības procesam, ko bija plānots pabeigt jau šogad.

SIA „AGN” atkārtoti lūgusi apturēt 2007. gadā Rīgas domes izsniegto būvatļauju. Pirms trim gadiem šis uzņēmums jau nesekmīgi mēģināja apstrīdēt būvatļauju un mēģina to darīt atkārtoti, lai nepieļautu objekta nodošanu ekspluatācijā un patversmes darbības uzsākšanu.

Problēmu rada fakts, ka būvniecības likumības pierādīšana ir process, kas prasa laiku. Turklāt jārēķinās, ka līdz nākamā gada februārī paredzētajam tiesas procesam, būvatļaujas darbība var tikt pārtraukta, kas nozīmē arī būvdarbu apturēšanu. Lai iekonservētu būvniecības objektu un organizētu tā apsardzi dīkstāves periodā, nepieciešamas papildus izmaksas, kas ir īpaši sāpīgi gadījumā, ja objekts top par sabiedrības ziedojumiem. Papildus pastāv risks, ka nepabeigtā būvniecības objektā ziemas mēnešos var rasties laika apstākļu vai citu faktoru radīti bojājumi, kas arī ir papildus zaudējumi.

Dzīvnieku patversme „Labās mājas”, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, var būt vismodernākā šādam mērķim paredzētā būve Baltijā.  Tā top, ievērojot visdrakoniskākos apkārtējās vides saudzēšanas, cilvēku ērtību ievērošanas prasības. Vēršam uzmanību uz faktu, ka topošo patversmi no trim pusēm ietver mežs, bet atlikusī daļa piekļaujas Juglas ielas posmam, kurā nav dzīvojamo ēku. Savukārt teritorija, kas atrodas SIA „AGN” interešu lokā, nemaz nerobežojas ar patversmes teritoriju. Starp tām ir rūpniecisko uzņēmumu apbūves teritorija.

Uzsveram, ka visus šos aspektus pirms būvatļaujas izsniegšanas jau izvērtēja Rīgas domes atbildīgās institūcijas un jau toreiz nolēma, ka sabiedriskā apspriešana šajā gadījumā nav nepieciešama, jo nekādā veidā netiek apdraudētas sabiedrības tiesības vai intereses.

Patversmes ēka projektēta, ņemot vērā tās specifisko funkciju. Tā sastāv no vairākiem funkcijas ziņā atšķirīgiem, bet savienotiem blokiem. Suņu sprosti izvietoti kā atsevišķi iekštelpās noslēgti bloki, kuros dzīvnieki atradīsies nepārtraukti un bez patversmes darbinieka nevarēs iziet ārā. Teritorijā ir paredzēti arī pastaigu laukumi, kas pa perimetru apstādīti ar dzīvžogu, līdz ar to – norobežoti  no apkārtējās teritorijas, šādi nodrošinot arī skaņas izolāciju.

Uzsveram, ka dzīvnieku patversmes netiek radītas to cilvēku interešu apmierināšanai, kam rūp dzīvnieku aizsardzība, bet gan visas sabiedrības labā, lai civilizēti sakārtotu vidi, kurā visi dzīvojam.

Aicinām ikvienu patiesu dzīvnieku draugu skaidrot un stāstīt tai sabiedrības daļai, kam dzīvnieku patversmes joprojām asociējas tikai ar smaku un troksni, ka Rietumeiropas valstīs dzīvnieku mītnes atrodas pat pilsētu centrālajās daļās, civilizētā pasaulē tās vairs sen neuzskata par iestādēm, kas slēpjamas tālu prom no cilvēku acīm,  ka šodien mūsdienīgas, pēc stingriem apkārtējās vides saudzēšanas kritērijiem būvētas dzīvnieku patversmes, neapdraud ne vidi, ne cilvēkus.

Mēs joprojām ceram uz SIA  „AGN” godaprātu vai vismaz veselo saprātu.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: