Par patversmi

Juglas suņu patversme ir izvietota uz 1300m2 liela zemesgabala, uz kura atrodas apjumti 14 suņu sprosti un izbijis koka šķūnis, kas pārbūvēts par nelielu ēku, kurā tiek izmitināti kucēni un saudzējošā režīmā turami suņi. Ir izveidoti trīs pastaigu laukumi, kas nodrošina suņu fiziskās aktivitātes. Vienlaikus patversmē uzturas 30 suņi.

Patversmē suņiem tiek nodrošināta pagaidu mājvieta, to vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša barošana, veterinārmedicīniskā aprūpe, vakcinācija, sterilizācija, rehabilitācija. Suņu uzturēšanās laiks patversmē netiek ierobežots. Juglas suņu patversme darbojas, tikai pateicoties ziedojumiem. Patversmes dzīvnieku kopējiem un pārvaldniecei atbalstu ikdienas darbos sniedz brīvprātīgie palīgi. Brīvprātīgo pienākumos ietilpst ikdienas uzkopšana, suņu aprūpe, barošana un pastaigas. Tomēr svarīgākais brīvprātīgo ieguldījums ir suņiem sniegtā uzmanība, mīlestība un rotaļas, ļaujot nodotajām sirsniņām vēlreiz saskatīt cilvēkā draugu.

Brīvdienās patversmē tiek rīkotas suņu apmācības nodarbības, kurās brīvprātīgie apmāca patversmes suņus. Četrkājainie audzēkņi apgūst sunim nepieciešamākās iemaņas: iet pie pavadas, sēdēt, gaidīt un izpildīt citas komandas. Patversmes brīvprātīgie un darbinieki piedalās pilsētu svētkos, kopā ar brīvprātīgajiem tiek organizētas Ziemassvētku labdarības akcijas skolās, ik gadu 4. oktobrī tiek organizēti Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības biedrībai veltīti tematiski pasākumi: “Ķēdes suns – laimīgs suns?”, kā arī bezšķirnes suņu izstāde. Esam piedalījušies ģimenes dienas pasākumā Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejā, “Forum Cinemas” ģimenes filmas “Supersuns Bulta” pirmizrādes pasākumā. Organizējām Rīgas parku sakopšanas akciju “Savāc kaku, notīri taku”. Juglas suņu patversmes komanda bija 2009. gada kabrioletu festivāla “Baltijas kabrioletu vasara” aktīva dalībniece. Ik gadus rudenī piedalāmies Latvijas Kinoloģiskās federācijas rīkotajā Zoo ekspo izstādē.

Nākotnes plāni

“Labās mājas” ir viens no vērienīgākajiem bezpeļņas organizāciju sāktajiem projektiem Latvijā, kas iespējams tikai ar visas sabiedrības atbalstu. Jauna, plaša patversme – iespēju tilts pie jauniem saimniekiem – ir visu klaiņojošo dzīvnieku sapnis. Dzīve, mocības un skumja nāve uz ielas nav izvēle, tā ir cilvēka uzspiesta realitāte.

Otra ļoti nozīmīga “darba fronte”, ko esam gatavi attīstīt jau tuvākajā nākotnē, ir sabiedrības izglītošana, uzsvaru liekot uz bērnu un jauniešu izglītošanu dzīvnieku aizsardzības jautājumos.

Interesanti fakti

• Jaunākais suns, kas bijis patversmē, ir 2 dienas vecs, vecākajam 16 gadi. Smagākais suns 80 kg, vieglākais 400 g. Ilgākais uzturēšanās laiks 3 gadi. Vidējais uzturēšanās laiks 2-3 mēneši.

• Vairākas ģimenes ir izvēlējušās vienlaicīgi adoptēt 2 suņus. Ir cilvēki, kuri paņem pirmo suni un pēc laika nolemj adoptēt vēl kādu.

• Patversmes suņi ir devušies uz visiem Latvijas rajoniem, Lietuvu, Krieviju un Vāciju.

• Ik dienas visi patversmes suņi kopā apēd vidēji 15 kg barības. Tātad 10 gadu laikā apēsti 54000 kg barības.

• Patversmē ir vidēji 15 aktīvi brīvprātīgie palīgi, kas, cik nu kuram ļauj brīvais laiks, palīdz patversmes darbos. Ja rēķinātu visus brīvprātīgos, kas ilgāku vai īsāku laiku ir palīdzējuši, sanāktu ap 250 cilvēkiem.

• Mācību gada laikā patversmi apmeklē vidēji 36 skolēnu grupas.

Advertisements
%d bloggers like this: